Chiếu Cố Thoại Đầu
 
 

 

THƯ MỜI THAM DỰ

Khóa Tu 3 ngày Thiền Tập Tháng 07, 2016 tại San Jose

Từ chiều ngày thứ Sáu, 1 tháng 7 đến ngày Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

 

 


THƯ MỜI THAM DỰ

Khóa Thiền Thất Tháng 06, 2016 tại Từ Ân Thiền Đường

 

Kính gởi Chư Tăng Ni, quý Phật Tử và các bạn đồng tham,

 

 • Kỳ thiền thất 7 ngày tu tập theo Pháp môn Tổ Sư Thiền do Cố Hòa Thượng Thiền sư Thích Duy Lực hoằng dương sẽ bắt đầu từ ngày 04/06/2016 đến ngày 10/06/2016Thời khóa biểu tu tập của 7 ngày thiền thất là từ 5:00 giờ sáng cho đến 8:00 giờ tối mỗi ngày.
 • Thứ Bảy 11/06/2016 Giỗ thầy Truyền Mẫn

 

 

Ban tổ chức kính mời quý vị quang lâm về tham dự tuần thiền thất và giỗ thầy Truyền Mẫn cùng đại chúng tại Từ Ân Thiền Đường.

 

Thay mặt Ban Trị Sự
Tỳ Kheo Thích Minh Ngọc

 

*   Ghi chú:
Để giúp chuẩn bị cho vấn đề ăn ở được chu đáo, xin các bạn đồng tham đăng ký trước cho chúng tôi biết số người, số ngày có thể đến tham dự, cũng như nhu cầu đưa đón tại phi trường hay bến xe, trước ngày 3 tháng 6 năm 2016. Xin liên lạc bằng email hay số điện thoại:
           Điện thoại: 714-265-2357
           email: thichminhngoc@yahoo.com

 


THƯ MỜI THAM DỰ

Khóa Tu 3 ngày Thiền Tập Tháng 03, 2016 tại San Jose

 

Kính gởi Chư tôn đức Tăng Ni, quý đồng hương và Phật Tử,

 

Kính mời quý vị đến tham dự Khóa tu 3 ngày Thiền tập và Tham vấn theo pháp môn Tổ Sư Thiền (tham thoại đầu) do Thầy Thích Minh Hòa, Thầy Thích Nhựt Tây và Thầy Thích Minh Ngọc ( trụ trì Từ Ân Thiền Đường, Santa Ana, California) hướng dẫn, bắt đầu từ chiều ngày thứ Sáu, 25 tháng 3 đến ngày Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016.

 

Chương trình tu học gồm:

 •  Giới thiệu Pháp Môn Tổ Sư Thiền và cách thực hành (khai thị,tọa hương & đi hương).

 •  Vấn đáp về phương pháp thực hành.

 

Địa điểm và thời gian:

 •  Chùa Liên Hoa
    3301 McKee Road, San Jose, CA 95127

  •   Thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2016, từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối.

 •  Thư viện Tully
    880 Tully Road, San Jose, CA 95111

  •   Thứ Bảy ngày 26 tháng 3 năm 2016, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

  •   Chủ Nhật ngày 27 tháng 3 năm 2016, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

 

Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức để biết thêm chi tiết:

 • Diệu Đào:   (408) 480-1611

 • Tịnh Ý:       (408)-464-8182

 

Ban tổ chức trân trọng kính mời.


 

THƯ MỜI THAM DỰ

Khóa Thiền Thất Tháng 03, 2016 tại Từ Ân Thiền Đường

 

Kính gởi Chư Tăng Ni, quý Phật Tử và các bạn đồng tham,

 

Kỳ thiền thất 7 ngày tu tập theo Pháp môn Tổ Sư Thiền do Cố Hòa Thượng Thiền sư Thích Duy Lực hoằng dương sẽ bắt đầu từ ngày 13/03/2016 đến ngày 19/03/2016.

 

Thời khóa biểu tu tập của 7 ngày thiền thất là từ 5:00 giờ sáng cho đến 8:00 giờ tối mỗi ngày.

 

BUỔI SÁNG

 

   4:30 AM: Kiểng Thức Chúng

   5:00AM – 7:00AM: Tọa hương và đi hương

   7:00AM – 7:50AM: Ăn sáng +uống trà+đi hương

   7:50AM – 8:00AM: Khai thị (10 phút)

   8:00AM – 8:55AM Tọa hương và đi hương

   8:55AM – 9:00AM: Khai thị (5 phút)

   9:00AM – 9:40AM: Tọa hương

   9:40AM – 9:45AM: Uống trà

   9:45AM – 11:00AM: Tọa hương và đi hương

   11:00AM – 11:40PM: Tham vấn, khai thị (40 phút)

   11:40AM – 12:00PM: Đi hương

   12:00PM – 1:00PM: Ăn trưa + uống trà + đi hương

   1:00PM – 2:00PM: Chỉ tịnh & Nghỉ ngơi

 

BUỔI CHIỀU & TỐI

 

   2:00PM – 2:55PM: Tọa hương và đi hương

   2:55PM – 3:00PM: Khai thị (5 phút)

   3:00PM – 3:40PM: Tọa hương

   3:40PM – 3:45PM: Uống sữa đậu nành

   3:45PM – 4:55PM: Tọa hương và đi hương

   4:55PM – 5:00PM: Khai thị (5 phút)

   5:00PM – 6:00PM: Ăn chiều + uống trà + đi hương

   6:00PM – 6:40PM: Tham vấn, khai thị (40 phút)

   6:40PM – 8:00PM:Tọa hương và đi hương

 

   8:00PM – 10:00PM: Tùy nghi

   10:00PM:                Chỉ tịnh

 

 

Ban tổ chức kính mời quý vị quang lâm về tham dự tuần thiền thất tháng 03 năm 2016 cùng đại chúng Từ Ân Thiền Đường.

 

T/M Ban tổ chức

Trân trọng kính mời,

 

Trụ Trì Từ Ân Thiền Đường

Tỳ Kheo Thich Minh Ngọc

 

*   Ghi chú:
Để giúp chuẩn bị cho vấn đề ăn ở được chu đáo, xin các bạn đồng tham đăng ký trước cho chúng tôi biết số người, số ngày có thể đến tham dự, cũng như nhu cầu đưa đón tại phi trường hay bến xe, trước ngày 12 tháng 3 năm 2016. Xin liên lạc bằng email hay số điện thoại:
           Điện thoại: 714-265-2357
           email: thichminhngoc@yahoo.com