Chiếu Cố Thoại Đầu
 

 

THÔNG BÁO THIỀN THẤT VÀ LỄ HÚY NHẬT TƯỞNG NIỆM SƯ PHỤ

 

Theo thông lệ hằng năm kỳ thiền thất 7 ngày tu tập theo Pháp môn Tổ Sư Thiền do Cố Hòa Thượng Thiền sư Thích Duy Lực hoằng dương sẽ bắt đầu từ ngày 07/01/2017 đến ngày 13/01/2017; và tiếp theo sẽ là Lễ Húy Nhật Tưởng Niệm năm thứ mười bảy ngày viên tịch của Cố Hòa Thượng Khai Sơn Tổ Đình Từ Ân (Nam California), Thiền sư Thích Duy Lực, vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy ngày 14/01/2017.

 

Thời khóa biểu tu tập của 7 ngày thiền thất là từ 5:00 giờ sáng cho đến 8:00 giờ tối mỗi ngày.

 

Chương trình lễ tưởng niệm ngày 14/01/2017 như sau:

 

   8:00AM – 9:00AM:      Cung đón chư tăng, ni và phật tử về Từ Ân Thiền Đường.

   9:00AM – 9:40AM:      Tọa hương

   9:40AM – 10:00AM:    Chuẩn bị lễ phẩm dâng cúng lên bàn Phật và bàn thờ Hòa Thượng.

   10:00AM – 12:00PM:  Chính thức cử hành lễ

* Tọa hương và đi hương từ 10:00AM – 11:30AM
* Lễ Phật, lễ chư vị Tổ Sư, và lễ Hòa Thượng
* Tuyên đọc tiểu sử Hòa Thượng
* Tứ hoằng thệ nguyện, cảm tạ và lễ kết thúc

   12:00PM:      Thọ trai.

 

Ban tổ chức kính mời quý vị quang lâm về tham dự tuần thiền thất và lễ tưởng niệm Hòa Thượng cùng đại chúng Từ Ân Thiền Đường.

 

*   Ghi chú:
Để giúp chuẩn bị cho vấn đề ăn ở được chu đáo, xin các bạn đồng tham báo trước cho chúng tôi biết số người, số ngày có thể đến tham dự, cũng như nhu cầu đưa đón tại phi trường hay bến xe, trước ngày 06 tháng 1 năm 2017. Xin liên lạc bằng email hay số điện thoại:
           Điện thoại: 714-265-2357
           email: thichminhngoc@yahoo.com

 


*   Khóa Thiền đã qua       Ẩn (Hide)        Mở rộng (Expand)