Chiếu Cố Thoại Đầu
 

 

 

THƯ MỜI THAM DỰ

Khóa Tu 3 ngày Thiền Tập Tháng 10, 2016 tại San Jose

Từ chiều ngày thứ Sáu, 28 tháng 10 đến ngày Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

 

 


 

THƯ MỜI THAM DỰ

Khóa Thiền Thất Tháng 10, 2016 tại Từ Ân Thiền Đường

 

Kính gởi Chư Tăng Ni, quý Phật Tử và các bạn đồng tham,

 

Kỳ thiền thất 7 ngày tu tập theo Pháp môn Tổ Sư Thiền do Cố Hòa Thượng Thiền sư Thích Duy Lực hoằng dương sẽ bắt đầu từ ngày 16/10/2016 đến ngày 22/10/2016. Thời khóa biểu tu tập của 7 ngày thiền thất là từ 5:00 giờ sáng cho đến 8:00 giờ tối mỗi ngày.

 

BUỔI SÁNG

 

   5:00AM – 7:00AM: Tọa hương và đi hương

   7:00AM – 7:40AM: Ăn sáng + đi hương + uống trà

   7:40AM – 9:40AM Tọa hương và đi hương

   9:40AM – 9:45AM: Uống trà

   9:45AM – 11:00AM: Tọa hương và đi hương

   11:00AM – 11:40PM: Tham vấn, khai thị công phu

   11:40AM – 12:00PM: Đi hương

   12:00PM – 12:40PM: Ăn trưa

   12:40PM – 1:00PM: Đi hương

 

   1:00PM – 2:00PM: Chỉ tịnh & Nghỉ ngơi

 

BUỔI CHIỀU & TỐI

 

   2:00PM – 3:40PM: Tọa hương và đi hương

   3:40PM – 3:45PM: Uống sữa đậu nành

   3:45PM – 5:00PM: Tọa hương và đi hương

   5:00PM – 5:40PM: Ăn chiều + đi hương + uống trà

   5:40PM – 6:00PM: Đi hương

   6:00AM – 6:40PM: Tham vấn, khai thị công phu

   6:40PM – 8:00PM:Tọa hương và đi hương

 

   8:00PM – 10:00PM: Tùy nghi

   10:00PM:                Chỉ tịnh

 

 

Ban tổ chức kính mời quý vị quang lâm về tham dự tuần thiền thất tháng 10 năm 2016 cùng đại chúng Từ Ân Thiền Đường.

 

Thay mặt Ban tổ chức
Trân trọng kính mời,

Trụ Trì Từ Ân Thiền Đường
Tỳ Kheo Thích Minh Ngọc

 

*   Ghi chú:
Để giúp chuẩn bị cho vấn đề ăn ở được chu đáo, quý vị vui lòng ghi danh với ban tổ chức trước ngày 15 tháng 10 năm 2016. Xin liên lạc bằng email hay số điện thoại:
           Điện thoại: 714-265-2357
           email: thichminhngoc@yahoo.com

 

Thiền Thất 2015


*   Khóa Thiền đã qua       Ẩn (Hide)        Mở rộng (Expand)