Chiếu Cố Thoại Đầu
 
Từ Ân Thiền đường

Lịch Đả Thất Năm 2017


← Lịch Đả Thất Năm 2016                                           Thời Khóa Biểu Thiền Thất →

 

  Tháng Giêng   Thiền Thất   7/1 – 13/1
  Giỗ Sư Phụ    14/1 (thứ Bảy)
  Tháng Ba   Thiền Thất   12/3 - 18/3
  Tháng Năm   Lễ Phật Đản PL 2561   03/5
  Tháng Sáu   Thiền Thất   10/6 - 15/6
  Giỗ Thày Truyền Mẫn   16/6 (thứ Bảy)
  Tháng Mười   Thiền Thất   15/10 - 21/10
--oo0oo--
  Tháng Giêng 2018   Thiền Thất   6/1 - 12/1
  Giỗ Sư Phụ   13/1 (thứ Bảy)