Chiếu Cố Thoại Đầu
 
Từ Ân Thiền đường

Lịch Đả Thất Năm 2016


← Lịch Đả Thất Năm 2015                                           Thời Khóa Biểu Thiền Thất →

 

  Tháng Giêng   Thiền Thất   9/1 – 15/1
  Giỗ Sư Phụ    16/1 (thứ Bảy)
  Tháng Hai     13/2 – 14/2
  Tháng Ba   Thiền Thất   13/3 - 19/3
  Tháng Tư     16/4 - 17/4
  Tháng Năm   Lễ Phật Đản PL 2560   14/5
  Tháng Sáu     14/5 - 15/5
  Thiền Thất   4/6 - 10/6
  Giỗ Thày Truyền Mẫn   11/6
  Tháng Bảy     16/7 - 17/7
  Tháng Tám     13/8 - 14/8
  Tháng Chín     17/9 - 18/9
  Tháng Mười   Thiền Thất   16/10 - 22/10
  Tháng Mười Một     12/11 - 13/11
  Tháng Mười Hai     17/12 - 18/12
--oo0oo--
  Tháng Giêng 2017   Thiền Thất   7/1 - 13/1
  Giỗ Sư Phụ   14/1 (thứ Bảy)