Chiếu Cố Thoại Đầu
 
Từ Ân Thiền đường

NỘI QUI Thiền Thất


Vì niềm an lạc chung, kể từ nay, tất cả các Phật tử tham dự thiền thất thường trú cũng như không thường trú, cư sĩ cũng như tu sĩ tại Từ Ân Thiền Đường phải triệt để thi hành những điều qui định dưới đây:

THỨ 1. Khi tham thiền là thiền giới, ngoài những lúc tham thiền phải tuyệt đối nghiêm trì giới luật đã thọ. Những ai chưa thọ giới nào cũng nên giữ năm giới và xin được thọ giới càng tốt.

THỨ 2. Trong lúc thiền tọa, thiền hành, và nghe pháp, nên triệt để giữ im lặng.

THỨ 3. Giữ hòa khí, không chỉ trích người khác, không nói những lời khiếm nhã, không tụ họp nói chuyện đời, hãy nên giới hạn lời nói, nếu cần nên nói nhẹ nhàng vừa đủ nghe.

THỨ 4. Không được hút thuốc và uống bia rượu, không xem truyền hình, nghe radio và tin tức.

THỨ 5. Nên tiết kiệm tối đa điện, nước, gas, và xử dụng điện thoại.

THỨ 6. Sau 10 giờ đêm, giữ im lặng và tắt đèn.


Tỳ Kheo Thích-Duy-Lực