Chiếu Cố Thoại Đầu
 

 

THƯ MỜI THAM DỰ

Khóa Thiền Thất Tháng 03/2018

 

Kính gởi: Chư Tăng Ni, quý Phật Tử và các bạn đồng tham,

 

Kỳ thiền thất 7 ngày tu tập theo Pháp môn Tổ Sư Thiền do Cố Hòa Thượng Thiền sư Thích Duy Lực hoằng dương sẽ bắt đầu từ ngày 04/03/2018 đến ngày 10/03/2018.  Thời khóa biểu tu tập của 7 ngày thiền thất là từ 5:00 giờ sáng cho đến 8:00 giờ tối mỗi ngày.

 

 

BUỔI SÁNG

 

    4:30 AM:              Kiểng Thức Chúng

   5:00AM – 7:00AM: Tọa hương và đi hương

   7:00AM – 7:50AM: Ăn sáng + uống trà + đi hương

   7:50AM – 8:00AM: Khai thị (10 phút)

   8:00AM – 8:55AM: Tọa hương và đi hương

   8:55AM – 9:00AM: Khai thị (5 phút)

   9:00AM – 9:40AM: Tọa hương

   9:40AM – 9:45AM: Uống trà

   9:45AM – 11:00AM: Tọa hương và đi hương

   11:00AM – 11:40PM: Tham vấn, khai thị (40 phút)

   11:40AM – 12:00PM: Đi hương

   12:00PM – 1:00PM: Ăn trưa + uống trà + đi hương

 

   1:00PM – 2:00PM: Chỉ tịnh & Nghỉ ngơi

 

BUỔI CHIỀU & TỐI

 

   2:00PM – 2:55PM: Tọa hương và đi hương

   2:55PM – 3:00PM: Khai thị (5 phút)

   3:00PM – 3:40PM: Tọa hương

   3:40PM – 3:45PM: Uống sữa đậu nành

   3:45PM – 4:55PM: Tọa hương và đi hương

   4:55PM – 5:00PM: Khai thị (5 phút)

   5:00PM – 6:00PM: Ăn chiều + uống trà + đi hương

   6:00AM – 6:40PM: Tham vấn, khai thị (40 phút)

   6:40PM – 8:00PM:Tọa hương và đi hương

 

   8:00PM – 10:00PM: Tùy nghi

   10:00PM:                Chỉ tịnh

 

 

Ban tổ chức kính mời quý vị quang lâm về tham dự tuần thiền thất tháng 03 năm 2018 cùng đại chúng Từ Ân Thiền Đường. Sự quang lâm của quý vị là niềm khích lệ lớn lao đối với chúng tôi.

 

Thay mặt Ban tổ chức
Trân trọng kính mời,

Trụ Trì Từ Ân Thiền Đường
Tỳ Kheo Thích Minh Ngọc

 

*   Ghi chú:
-Để giúp chuẩn bị cho vấn đề ăn ở được chu đáo, quý vị vui lòng ghi danh với ban tổ chức trước ngày 04 tháng 03 năm 2018.   Xin liên lạc bằng email hay số điện thoại:

           Điện thoại: 714-265-2357
           email: thichminhngoc@yahoo.com

 *   Lưu trữ       Ẩn (Hide)        Mở rộng (Expand)