Chiếu Cố Thoại Đầu
 

 

Lá Thư Ban Trị Sự tháng 11, 2017

 

THƯ MỜI THAM DỰ THIỀN THẤT VÀ LỄ TƯỞNG NIỆM

THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC (Tháng 1/2018)

 

Kính gởi: Chư Tăng Ni, quý Phật Tử và các bạn đồng tham,

 

Theo thông lệ hằng năm kỳ thiền thất 7 ngày tu tập theo Pháp môn Tổ Sư Thiền do Cố Hòa Thượng Thiền sư Thích Duy Lực hoằng dương sẽ bắt đầu từ ngày 06/01/2018 đến ngày 12/01/2018; và tiếp theo sẽ là Lễ Húy Nhật Tưởng Niệm năm thứ mười tám ngày viên tịch của Cố Hòa Thượng Khai Sơn Tổ Đình Từ Ân (Nam Califonia), Thiền sư Thích Duy Lực, vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy ngày 13/01/2018.  Thời khóa biểu tu tập của 7 ngày thiền thất là từ 5:00 giờ sáng cho đến 8:00 giờ tối mỗi ngày.

 

Chương trình lễ tưởng niệm ngày 13/01/2018 như sau:

 

   8:00AM – 9:00AM: Cung đón chư tăng, ni và chư phật tử về Từ Ân Thiền Đường.

   9:00AM – 9:40AM: Tọa hương

   9:40AM – 10:00AM: Chuẩn bị lễ phẩm dâng cúng lên bàn Phật và bàn thờ Hòa Thượng.

   10:00AM – 12:00PM: Chính thức cử hành lễ

* Tọa hương và đi hương từ 10:00AM – 10:50AM
* Khai thị Pháp môn Tổ Sư Thiền 10:50AM – 11:30AM
* Lễ Phật, lễ chư vị Tổ Sư, và lễ Hòa Thượng
* Tuyên đọc tiểu sử Hòa Thượng Thiền sư Thích Duy Lực
* Tứ hoằng thệ nguyện, cảm tạ và lễ kết thúc

   12:00PM:                thọ trai.

 

*   Ghi chú:
-Để giúp chuẩn bị cho vấn đề ăn ở được chu đáo, xin các bạn đồng tham đăng ký trước cho chúng tôi biết
số người, số ngày có thể đến tham dự, cũng như nhu cầu đưa đón tại phi trường hay bến xe,
trước ngày 05 tháng 1 năm 2018.   Xin liên lạc bằng email hay số điện thoại:

           Điện thoại: 714-265-2357
           email: thichminhngoc@yahoo.com

 


Lưu ý các bạn đồng tham là hội viên

1:30PM ngày 13/1/2018: Buổi họp khoáng đại hội viên mỗi 6 tháng.


 

TIN SINH HOẠT VÀ PHẬT SỰ

 

Chương trình tu tập trong 6 tháng qua: Khóa thiền thất tháng 6 và lễ giỗ thầy Truyền Mẫn cùng các bạn đồng tham quá vãng, và khóa thiền thất tháng 10, chúng tôi nhận thấy các bạn đồng tham và hành giả các nơi về tham dự khá đông, và từ đó rút ra nhiều kinh nghiệm làm tăng trưởng niềm tin Tin Tự Tâm, giúp cho công phu của mình mỗi ngày một miên mật hơn. Phần hướng dẫn tu tập thứ Bảy hàng tuần và chia sẻ pháp môn Tổ Sư Thiền cho các phật tử ở San Jose California mỗi thứ Bảy cuối tháng vẫn điều đặn do hai cô Diệu Đào và Tịnh Ý tổ chức.

 

Thiền Đường mỗi ngày thời khóa điều đặn từ 5:00 AM đến 8:00PM giúp cho hành giả công phu liên tục không gián đoạn. Chúng tôi nhận thấy mặc dù thời buổi kinh tế khó khăn có nhiều bạn thường xuyên ghé lại thiền đường tọa thiền những giờ nghỉ, giờ đi làm sớm, hoặc giờ tranh thủ về nhà sớm đều ghé lại tu tập cùng đại chúng, đây thực sự là một khích lệ lớn lao cho chúng tôi. Chúng tôi mong rằng tất cả các bạn đồng tham hãy cố gắng thường xuyên về TĐ dụng công cho chính mình và đồng thời cũng sách tấn các bạn đồng tham khác.

 

Thiền Đường 6 tháng qua cũng thường xuyên có nhiều khách là hành giả, quý thầy cô, phật tử, các bạn đồng tham đến từ các nơi trong nước và ngoài nước, về xin tạm trú để tu học thời gian ngắn hạn từ vài ngày đến vài tuần lễ. Hiện tại số hành giả thường trú tại TĐ gồm có: Thầy Tụ Trì, ĐĐ Thích Nhuận Tín, ĐĐ Thích Thiện Đức, ĐĐ Thích Trung Tông, sư cô Thích nữ Tịnh Hải, sư cô Pháp Đăng, cô Truyền Hiếu, cô Diệu Cẩm, cô Tiên Phạm.

 

Phần thăm bịnh: BTS và các bạn đồng tham trong TĐ vẫn thường xuyên đến thăm hỏi và động viên các bạn đồng tham bị bịnh nặng và già yếu tham thiền như bác Tâm Ngọc, bác Truyền Liễn. (Xin lưu ý các bạn đồng tham nào nếu biết có bạn đồng tham nào bịnh hoặc yếu thì báo về TĐ và BTS để chúng tôi sắp xếp đến động viên thăm viếng).

 

Nhóm thiền Tông US do cô Phổ Hoa làm đai diện, phát tâm cúng dường pháp: gồm máy doc SD card và thẻ nhớ SD ghi âm sách đọc chuyên về Tổ Sư Thiền. Các bạn đồng tham hay phật tử nào có nhu cầu xin liên hệ về Từ Ân Thiền Đường theo địa chỉ và số điện thoại ở đầu thư để thỉnh về nghe.

 

Việc chuẩn bị kỳ thiền thất và ngày húy nhật tưởng niệm Sư Phụ Thiền sư Thích Duy Lực: Xin mời các bạn đồng tham cố gắng về thiền đường họp trong ngày chủ nhật 31/12/2017 lúc 1:30PM, để bàn công việc và phân công tác.

 

*Về phần đóng góp ý kiến cho buổi họp khoáng đại hội viên bán niên, xin quý vị đóng góp ý kiến xây dựng. Mọi thư từ ý kiến xin gởi về TĐ trước ngày thiền thất 6/1/2018.

 

Thay mặt Ban Trị Sự
Tỳ Kheo Thích Minh Ngọc

 *   Lưu trữ       Ẩn (Hide)        Mở rộng (Expand)