Chiếu Cố Thoại Đầu
 

 

Lá thư Ban Trị Sự tháng 5 năm 2017

 

Kính gởi: Chư Tăng Ni, quý Phật Tử và các bạn đồng tham,

 

  • Kỳ thiền thất 7 ngày tu tập theo Pháp môn Tổ Sư Thiền do Cố Hòa Thượng Thiền sư Thích Duy Lực hoằng dương sẽ bắt đầu từ ngày 10/06/2017 đến ngày 16/06/2017.  Thời khóa biểu tu tập của 7 ngày thiền thất là từ 5:00 giờ sáng cho đến 8:00 giờ tối mỗi ngày.
  • Thứ Bảy 17/06/2017 Giỗ thầy Truyền Mẫn

   5:00AM – 7:00AM: Tọa hương và đi hương

   7:00AM – 7:40AM: Ăn sáng

   7:40AM – 9:00AM: Chấp tác

   9:00AM – 11:00AM: Tọa hương và đi hương

   11:00AM – 11:40PM: Thầy Đồng Thường sẽ khai thị về phương pháp thực hành TST

   11:40AM – 11:55AM: * Lễ Phật, lễ chư vị Tổ Sư, lễ Hòa Thượng Thích Duy Lực.

                                  * Tứ hoằng thệ nguyện, khai thị sách tấn, và lễ kết thúc.

   11:55AM – 12:00PM: Môn đồ hiếu quyến thầy Truyền Mẫn lễ giác linh Thầy.

   12:00PM:                 Thọ trai.

   1:30PM:                   Buổi họp khoán đại hội viên giữa năm 2017.

 

 

Ban tổ chức kính mời quý vị quang lâm về tham dự tuần thiền thất và giỗ thầy Truyền Mẫn lần thứ 16 cùng đại chúng tại Từ Ân Thiền Đường.

 

Thay mặt Tứ Chúng đồng tham Từ Ân Thiền Đường
Trụ Trì Từ Ân Thiền Đường
Tỳ Kheo Thích Minh Ngọc

 

*   Ghi chú:
Để giúp chuẩn bị cho vấn đề ăn ở được chu đáo, xin quý vị báo trước cho chúng tôi biết số người, số ngày có thể đến tham dự, cũng như nhu cầu đưa đón tại phi trường hay bến xe, trước ngày 9 tháng 6 năm 2017. Xin liên lạc bằng email hay số điện thoại:
           Điện thoại: 714-265-2357
           email: thichminhngoc@yahoo.com

 

Tin sinh hoạt và phật sự tại Từ Ân Thiền Đường trong 6 tháng đầu năm 2017

 

Phần sinh hoạt Phật sự:

Chương trình tu tập trong 6 tháng qua: Khóa thiền thất tháng 1/2017 và giỗ Sư Phụ Duy Lực các bạn đồng tham về tham dự rất tinh tấn. Mỗi thứ bảy đạo tràng tại San Jose sinh hoạt đều đặn, và cứ mỗi thứ bảy cuối tháng chúng tôi đều về trợ duyên đạo tràng nầy. Khóa tu 3 ngày tới đây tại San Jose 5, 6, 7 tháng 5/2017 sẽ có thầy Đồng Thường và chúng tôi về hướng dẫn.

 

Thiền Đường 6 tháng qua thường xuyên có nhiều Phật tử và các bạn đồng tham đến từ các nơi trong nước và ngoài nước, về xin tạm trú để tu học thời gian ngắn hạn từ vài ngày đến vài tuần lễ, các tuần thiền thất tháng một và tháng ba các phật tử ở tiểu bang khác đến tham dự khá đông. Hiện tại số hành giả tại TĐ gồm có: Thầy Trụ Trì, thầy Nhuận Tín, thầy Trung Tông, thầy Thiện Đức, thầy Đồng Thường (trụ tại TĐ từ 11 tháng 4 đến 18 tháng 6 năm 2017 thầy về lại Việt Nam), Sư Cô Diệu Ánh, Sư Cô Trúc Phương (xin tập tham học thiền thời gian ngắn vài tuần lễ), Sa-Di ni Pháp Đăng và Sa-Di ni Pháp Hoà, cô Diệu Cẩm, và cô Truyền Hiếu.

 

Phần sinh hoạt hằng tuần các ngày chủ nhật, được các phật tử luân phiên chia ca nấu ăn, mỗi ca một tháng sẽ đáo lại một lần. Chúng tại thiền đường được phân công luân phiên trị nhật trung bình mỗi tháng mỗi người có 3 ngày trị nhật. Và có các Phật Tử cũng như các bạn đồng tham đến tu học và nấu cúng dường trợ duyên cho thiền đường mỗi tháng. Ban nhà bếp vẫn luôn đón nhận các phật tử phát tâm nấu bếp gieo duyên ủng hộ đạo tràng và đại chúng. Tình hình nhà bếp lúc nầy có nhiều khởi sắc và tương đối ổn định giúp đại chúng yên tâm tu tập.

 

BTS cùng chư Tăng và phật tử cũng đi thăm bịnh sách tấn các bạn đồng tham như Pháp Hồng tại bịnh viện người già, Tâm Ngọc tại nhà, Truyền Liễn, Truyền Nam tại binh viện. Ngoài ra BTS cũng viếng tang lễ thân mẫu Truyền Hoa tại nhà quàng.

 

BTS cũng xin Thông báo đến các ban đồng tham tang lễ Truyền Nam sẽ được nhập quan và đưa ra nhà quàng Live Oak Memorial Park 200 E Duarte, CA 91016 ngày thứ bảy 6 Tây tháng 5/2017. Giờ thăm viếng ngày thứ bảy 6 Tây tháng 5/2017 từ 3:00pm đến 7:00pm, ngày chủ nhật 7 Tây tháng 5/2017 viếng thăm, động quan và đem đi hỏa thiêu từ 10AM đến 1:00 PM.

 

Để chuẩn bị kỳ thiền thất và giỗ thầy Truyền Mẫn lần thứ 16: Xin mời các bạn đồng tham cố gắng về thiền đường họp trong ngày chủ nhật 28/05/2017 lúc 1:00PM, để bàn và phân phối công việc.

 

Thay mặt Ban Trị Sự
Tỳ Kheo Thích Minh Ngọc

 *   Lưu trữ       Ẩn (Hide)        Mở rộng (Expand)