Chiếu Cố Thoại Đầu
 
 

QUY CŨ ĐẠO TRÀNG THAM THIỀN

 

 1. Khi tham thiền là thiền giới; ngoài những lúc tham thiền, nghiêm trì giới luật đã thọ. Những ai chưa thọ giới nào cũng nên giữ năm giới.

 2. Giữ im lặng khi tọa hương, đi hương, nghe pháp.

 3. Giữ hòa khí; không chỉ trích người khác, không nói những lời khiếm nhã. Giới hạn lời nói; nếu cần, nói nhẹ nhàng vừa đủ nghe.

 4. Không hút thuốc, không uống bia rượu.

 5. Tiết kiệm tối đa sử dụng điện, nước. Tuyệt đồi không sử dụng điện thoại của (chùa), thiền đường.

 6. Tắt điện thoại cầm tay khi tham thiền.

THỜI KHÓA BIỂU ĐẠO TRÀNG THIỀN VIỆN NGỌC PHÚ

BUỔI SÁNG

 

   9:45AM                  : Chúng quang lâm

   10:00AM – 10:40AM: Tọa hương

   10:40AM – 11:00AM: Đi hương

   11:00AM – 11:40AM: Nghe khai thị về công phu.

   11:40AM – 12:00PM: Đi hương

   12:00PM – 12:40PM: Ăn trưa

   12:40PM – 1:00PM: Đi hương

 

BUỔI CHIỀU

 

   1:00PM – 1:40PM: Tọa hương

   1:40PM – 2:00PM: Đi hương

   2:00PM – 2:40PM: Tọa hương

   2:40PM – 3:00PM: Đi hương

   3:00PM – 3:40PM: Nghe khai thị về công phu.

   3:40PM – 4:00PM: Đi hương

   4:00PM              : Kết thúc

 

 

 
 

Lá thư Ban Trị Sự tháng 11 năm 2016

 

Kính thưa các bạn đồng tham,

 

THÔNG BÁO THIỀN THẤT VÀ LỄ HÚY NHẬT TƯỞNG NIỆM SƯ PHỤ

 

Theo thông lệ hằng năm kỳ thiền thất 7 ngày tu tập theo Pháp môn Tổ Sư Thiền do Cố Hòa Thượng Thiền sư Thích Duy Lực hoằng dương sẽ bắt đầu từ ngày 07/01/2017 đến ngày 13/01/2017; và tiếp theo sẽ là Lễ Húy Nhật Tưởng Niệm năm thứ mười bảy ngày viên tịch của Cố Hòa Thượng Khai Sơn Tổ Đình Từ Ân (Nam California), Thiền sư Thích Duy Lực, vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy ngày 14/01/2017.

 

Thời khóa biểu tu tập của 7 ngày thiền thất là từ 5:00 giờ sáng cho đến 8:00 giờ tối mỗi ngày.

 

Chương trình lễ tưởng niệm ngày 14/01/2017 như sau:

 

   8:00AM – 9:00AM:      Cung đón chư tăng, ni và phật tử về Từ Ân Thiền Đường.

   9:00AM – 9:40AM:      Tọa hương

   9:40AM – 10:00AM:    Chuẩn bị lễ phẩm dâng cúng lên bàn Phật và bàn thờ Hòa Thượng.

   10:00AM – 12:00PM:  Chính thức cử hành lễ

* Tọa hương và đi hương từ 10:00AM – 11:30AM
* Lễ Phật, lễ chư vị Tổ Sư, và lễ Hòa Thượng
* Tuyên đọc tiểu sử Hòa Thượng
* Tứ hoằng thệ nguyện, cảm tạ và lễ kết thúc

   12:00PM:      Thọ trai.

 

Ban tổ chức kính mời quý vị quang lâm về tham dự tuần thiền thất và lễ tưởng niệm Hòa Thượng cùng đại chúng Từ Ân Thiền Đường.

 

*   Ghi chú:

Để giúp chuẩn bị cho vấn đề ăn ở được chu đáo, xin các bạn đồng tham báo trước cho chúng tôi biết số người, số ngày có thể đến tham dự, cũng như nhu cầu đưa đón tại phi trường hay bến xe, trước ngày 06 tháng 1 năm 2017. Xin liên lạc bằng email hay số điện thoại:
           Điện thoại: 714-265-2357
           email: thichminhngoc@yahoo.com

 

Lưu ý các bạn đồng tham là hội viên

1:30PM ngày 14/1/2017: Buổi họp khoáng đại hội viên, và bầu cử BTS TÂTĐ nhiệm kỳ năm 2017-19.

 

TIN SINH HOẠT VÀ PHẬT SỰ

 

Chương trình tu tập trong 6 tháng qua: Thiền đường chúng ta cũng vừa làm lễ xuất gia cho hai cô Pháp Đăng và Pháp Hoà, đồng thời tiếp nhận thầy Thiện Đức (Cà Mau) nhập chúng tu học tại TATĐ. Cô Diệu Cẩm đã về thường trú tại thiền đường tu học và công quả cùng đại chúng.

 

Khóa thiền thất tháng 6 và giỗ thầy Truyền Mẫn, cùng chúng tôi có thầy Thích Nhựt Tây, Thích Nhuận Tín, Thích Trung Tông, Thích Quãng Lý, Sa di Quãng Pháp tham dự; Khóa thiền thất tháng 10 có Thích Nhuận Tín và Thích Quãng Pháp, sc Diệu Ánh, sc Truyền Thu, ni cô Pháp Đăng và ni cô Pháp Hoà. Qua 2 kỳ thiền thất chúng tôi nhận thấy các bạn đồng tham về tham dự và tu tập rất tinh tấn.

 

Thời khoá tu tập tại thiền đường từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày. Trong thời gian qua có các thầy đã từng tu học dưới sự hướng dẫn của sư Phụ Duy Lực nhiều năm cũng ghé thăm thiền đường như: thầy Minh Hiền (chùa Phật Đà), thầy Thiện Đức (Thiền Đường Liễu Quán 1), thầy Nhựt Tây, thầy Thiện Chiêu, thầy Huệ Minh, thầy Minh Tiến, sư Giác Tân, sc Diệu Ánh và sc Truyền Thu, ngoài ra còn có thầy Thiện Đức (Cà Mau), thầy Quãng Lý và thầy Quãng Pháp ghé thăm thiền đường và cùng tu tập chia sẻ Phật Pháp với đại chúng tại thiền đường. Ngoài ra các thầy cùng chúng tôi tổ chứ các ngày tu học các nơi như hai ngày tại Việt Báo, các khoá tu ba ngày tai San Jose, và chuyến công quả tại thiền đường Texas. Tại tu viện Ngọc Phú San-Jose, sư cô Ngọc Liên cho mượn đạo tràng để các bạn đồng tham ở San Jose có nơi tu tập tham thiền mỗi thứ bảy hàng tuần.

 

Cũng trong 6 tháng qua thường xuyên có nhiều khách và các bạn đồng tham đến từ các nơi trong nước và ngoài nước, về xin tạm trú để tu học thời gian ngắn hạn từ vài ngày đến vài tuần lễ. Hiện tại số nhân khẩu thường trú tại TĐ gồm có: Thầy Trụ Trì, Thích Nhuận Tín, Thích Trung Tông, Thích Thiện Đức (Cà Mau), sc Pháp Đăng, sc Pháp Hoà, cô Truyền Hiếu và cô Diệu Cẩm, sc Truyền Thu xin ở đến sau giỗ Sư Phụ, sc Diệu Ánh tương lai xin nhập chúng tại thiền đường.

 

Phần thăm bệnh: BTS và các bạn đồng tham trong TĐ vẫn thường xuyên đến thăm hỏi và động viên các bạn đồng tham bị bệnh nặng và già yếu tham thiền như bác Tâm Ngọc, bác Pháp Hồng. (Xin lưu ý các bạn đồng tham nào nếu biết có bạn đồng tham nào bệnh hoặc yếu thì báo về TĐ và BTS để chúng tôi sắp xếp đến động viên thăm viếng). BTS cùng các bạn đồng tham đại diện đến tham dự và tiển đưa tang lễ của thân mẫu cô Pháp Ngọc tại nhà quàn Rose Hills.

 

Việc chuẩn bị kỳ thiền thất và ngày Lễ húy nhật tưởng niệm Sư Phụ: Xin mời các bạn đồng tham cố gắng về thiền đường họp trong ngày chủ nhật 25/12/2016 lúc 1:30PM, để bàn công việc và phân phối công tác, đồng thời họp dự kiến chuẩn bị cho phiên họp khoáng đại hội viên bầu cử nhiệm kỳ kế.

 

NGHỊ TRÌNH BUỔI HỌP KHOÁNG ĐẠI HỘI VIÊN VÀ BẦU BTS (2017-2019)

 

Theo thông lệ mỗi nhiệm kỳ 2 năm, BTS được các hội viên bầu cử một lần. Xin quý vị đóng góp ý kiến xây dựng. Mọi thư từ ý kiến xin gởi về TĐ trước ngày thiền thất 7/1/2017.

 

Thay mặt Ban Trị Sự
Tỳ Kheo Thích Minh Ngọc

 


 
 

Lá thư Ban Trị Sự tháng 5 năm 2016

 

Kính gởi: Chư Tăng Ni, quý Phật Tử và các bạn đồng tham:

 • Kỳ thiền thất 7 ngày tu tập theo Pháp môn Tổ Sư Thiền do Cố Hòa Thượng Thiền sư Thích Duy Lực hoằng dương sẽ bắt đầu từ ngày 04/06/2016 đến ngày 10/06/2016Thời khóa biểu tu tập của 7 ngày thiền thất là từ 5:00 giờ sáng cho đến 8:00 giờ tối mỗi ngày.
 • Thứ Bảy 11/06/2016 Giỗ thầy Truyền Mẫn

   5:00AM – 7:00AM: Tọa hương và đi hương

   7:00AM – 7:40AM: Ăn sáng

   7:40AM – 9:00AM: Chấp tác

   9:00AM – 11:00AM Tọa hương và đi hương

   11:00AM – 11:40PM: Tham vấn, khai thị về công phu

   11:40AM – 11:55AM:

 • Lễ Phật, lễ chư vị Tổ Sư, lễ Hòa Thượng Thích Duy Lực.
 • Tứ hoằng thệ nguyện, khai thị sách tấn, và lễ kết thúc.

   11:55AM – 12:00PM: Môn đồ hiếu quyến thầy Truyền Mẫn lễ giác linh Thầy.

   12:00PM – 1:00PM: Thọ trai.

   2:00PM: Buổi họp khoán đại hội viên giữa năm 2016.

 

Ban tổ chức kính mời quý vị quang lâm về tham dự tuần thiền thất và giỗ thầy Truyền Mẫn cùng đại chúng tại Từ Ân Thiền Đường.

 

Thay mặt Ban Trị Sự
Tỳ Kheo Thích Minh Ngọc

 

*   Ghi chú:
Để giúp chuẩn bị cho vấn đề ăn ở được chu đáo, xin các bạn đồng tham đăng ký trước cho chúng tôi biết số người, số ngày có thể đến tham dự, cũng như nhu cầu đưa đón tại phi trường hay bến xe, trước ngày 3 tháng 6 năm 2016. Xin liên lạc bằng email hay số điện thoại:
           Điện thoại: 714-265-2357
           email: thichminhngoc@yahoo.com

 


 
   

Tin sinh hoạt và phật sự tại Từ Ân Thiền Đường trong 6 tháng đầu năm 2016

 

Phần sinh hoạt Phật sự:

 

Chương trình tu tập trong 6 tháng qua: Khóa thiền thất tháng 1/2016 và giỗ Sư Phụ Duy Lực, có Hòa Thượng Thích Giác Điệp, thầy Thích Giác Thắng, Thích Nhuận Tín, Thích Trung Tông, SC Phước Chánh, SC Phước Từ và chư tăng ni hệ phái khất sĩ về tham dự; và khóa thiền thất tháng 3, có thầy Thích Minh Hòa, thầy Thích Nhựt Tây, Thích Nhuận Tín, SC Huệ Chiếu, SC Phước Từ, SC Chánh và một số SC khác về tham dự. Tôi và các thầy Thích Minh Hòa, thầy Thích Nhựt Tây cũng có hướng dẫn và chia sẻ pháp môn Tổ Sư Thiền cho các phật tử ở San Jose California 3 ngày cuối tháng 3/2016 do cô Diệu Đào, và Tịnh Ý tổ chức. Khóa tu 3 ngày cũng khá thành công. Tôi và các thầy Thích Minh Hòa, thầy Thích Nhựt Tây, Thích Trung Duệ, Thích Truyền Sơn và các phật tử tại Houston Texas cũng đang kiến lập thêm một đạo tràng cho Tổ Sư Thiền tại tiểu bang Texas để các hành giả có phương tiện tu tập. Công việc đến nay dù mới sơ khởi cũng khá hanh thông.

 

Thiền Đường 6 tháng qua thường xuyên có nhiều Phật tử và các bạn đồng tham đến từ các nơi trong nước và ngoài nước, về xin tạm trú để tu học thời gian ngắn hạn từ vài ngày đến vài tuần lễ, như Tuệ Minh xin ở tu học 4 tháng, Từ Bảo ở mỗi hai tháng về nhà khám bịnh và lo việc gia đình, Truyền Hỏn ở 3 tuần, Tiên ở hơn 3 tuần, . . . các tuần thiền thất tháng một và tháng 3 các phật tử ở tiểu bang khác đến tham dự không đủ chỗ nghĩ. Hiện tại số nhân khẩu thường trú tại TĐ gồm có: Thầy Trụ Trì, thầy Nhuận Tín, thầy Trung Tông, thầy Thân Cơ (mới xin về nhập chúng tu học, thầy sẽ đi thọ giới mùa hạ nầy và vắng 3 tháng), và cô Truyền Hiếu. Thầy Thích Minh Hòa (cùng ở TĐ tu tập với đại chúng 6 tuần), thầy Thích Nhựt Tây (cùng ở TĐ tu tập với đại chúng 3 tháng), cư sĩ Pháp Đạt (xin tạm trú tu học 4 tháng).

 

Phần sinh hoạt hằng tuần các ngày chủ nhật, được các phật tử luân phiên chia ca nấu ăn, mỗi ca một tháng sẽ đáo lại một lần, và ban nhà bếp vẫn luôn đón nhận các phật tử phát tâm nấu bếp gieo duyên ủng hộ đạo tràng và đại chúng các ngày chủ nhật. Các ngày thường cô Diệu Cẩm nấu bếp ngày thứ 4 và thứ 7, cô Truyền Hiếu phụ trách các ngày thứ 2,3,5,6. Thỉnh thoảng có các phật tử phát tâm nấu các ngày trong tuần. Tình hình nhà bếp lúc nầy có nhiều khởi sắc và tương đối ổn định giúp đại chúng yên tâm tu tập.

 

BTS cùng chư Tăng và phật tử cũng đi thăm bịnh sách tấn các bạn đồng tham như phật tử Pháp Hồng tại bịnh viện người già, phật tử Tâm Ngọc tại nhà … Phần phật sự hoằng pháp các nơi năm nay tương đối nhiều; ngoài đạo tràng San Jose, còn có ở Indianapolis, đạo tràng đang kiến lập tại Texas, và khai thị hướng dẫn khóa tu tại Montreal Canada tháng 5/2016.

 

Để chuẩn bị kỳ thiền thất và giỗ thầy Truyền Mẫn: Xin mời các bạn đồng tham cố gắng về thiền đường họp trong ngày chủ nhật 29/05/2016 lúc 2:00PM, để bàn và phân phối công việc.

 

 

Thay mặt Ban Trị Sự
Tỳ Kheo Thích Minh Ngọc

 
 

 
 

THƯ MỜI THAM DỰ

Khóa Tu 3 ngày Thiền Tập Tháng 03, 2016 tại San Jose

Kính gởi Chư tôn đức Tăng Ni, quý đồng hương và Phật Tử,

 

Kính mời quý vị đến tham dự Khóa tu 3 ngày Thiền tập và Tham vấn theo pháp môn Tổ Sư Thiền (tham thoại đầu) do Thầy Thích Minh Hòa, Thầy Thích Nhựt Tây và Thầy Thích Minh Ngọc ( trụ trì Từ Ân Thiền Đường, Santa Ana, California) hướng dẫn, bắt đầu từ chiều ngày thứ Sáu, 25 tháng 3 đến ngày Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016.

 

Chương trình tu học gồm:

 •  Giới thiệu Pháp Môn Tổ Sư Thiền và cách thực hành (khai thị,tọa hương & đi hương).

 •  Vấn đáp về phương pháp thực hành.

 

Địa điểm và thời gian:

 •  Chùa Liên Hoa
    3301 McKee Road, San Jose, CA 95127

  •   Thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2016, từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối.

 •  Thư viện Tully
    880 Tully Road, San Jose, CA 95111

  •   Thứ Bảy ngày 26 tháng 3 năm 2016, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

  •   Chủ Nhật ngày 27 tháng 3 năm 2016, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

 

Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức để biết thêm chi tiết:

 • Diệu Đào:   (408) 480-1611

 • Tịnh Ý:       (408)-464-8182

 

Ban tổ chức trân trọng kính mời.

 

 
 

Tổng kết buổi họp ngày 13/12/2015

 

Kính gởi BTS các bạn đồng tham,

 

Để chuẩn bị cho kỳ thiền thất tháng 1/2016 và lần giỗ Sư Phụ lần thứ 16, chúng ta sẽ có những công việc như sau:

 

 •  Chủ nhật ngày 27/12/2015 là ngày tổng vệ sinh bên trong và ngoài thiền đường, chuẩn bị ra mền áo gối, lau bàn ghế, đánh bóng chân đèn, rửa chén dĩa .v.v. (tất cả các bạn đồng tham nào có thì giờ xin đến cùng phụ giúp một tay)

 •  Đăng báo, thư mời tham dự thiền thất và giỗ Sư Phụ (thầy trụ trì , cô Pháp Ngọc và cô Mỹ Trinh phụ trách)

 •  Don dẹp, kiểm tra vật dụng trong bếp, chung quanh nhà bếp. ( Cô Nina và cô Truyền Hiếu phụ trách)

 •  Ngày giổ Sư Phụ hướng dẫn đậu xe bên ngoài và các chùa gần thiền đường. (Truyền An và BS Hưng phụ trách)

 •  Bảy ngày Thiền thất các ban được phân công như sau:

 • Thứ bảy và chủ nhật: Cô Hồng Nhung và gia đình cô Thúy.

 • Thứ Hai: cô Diệu Cẩm và cô Bích.

 • Thứ ba: nhóm Thy và Quyên.

 • Thứ tư: cô Quý và Pháp Ngọc

 • Thứ năm: Thy và Hằng (đang đợi hồi âm)

 • Thứ sáu: Truyền Hiếu

 

Mọi công việc khác có thể bổ xung.

 

Thay mặt Ban Trị Sự
Tỳ Kheo Thích Minh Ngọc

 

 
   

TIN SINH HOẠT VÀ PHẬT SỰ

 

Chương trình tu tập trong 6 tháng qua: Khóa thiền thất tháng 6 và giỗ thầy Truyền Mẫn, có Thượng Tọa Thích Đồng Thường về tham dự khai thị cho thiền thất cùng ĐĐ. Thích Nhuận Tín, ĐĐ Thích Trung Tông; và khóa thiền thất tháng 10, có Thượng Tọa Thích Giác Thắng, Thích Nhuận Tín tham dự. Qua 2 kỳ thiền thất chúng tôi nhận thấy các bạn đồng tham về tham dự khá đông, và cũng từ đó rút ra nhiều kinh nghiệm làm tăng trưởng niềm tin Tin Tự Tâm, giúp cho công phu của mình mỗi ngày một miên mật hơn. Tôi và TT Thích Đồng Thường, TT Thich Giác Thắng, HT Thích Giác Điệp cũng có hướng dẫn và chia sẻ pháp môn Tổ Sư Thiền cho các phật tử ở San Jose California 2 đợt, vào tháng 6 và tháng 11 năm nay do cô Diệu Đào và Tịnh Ý tổ chức.

 

Thiền Đường mỗi ngày thời khóa điều đặn từ 5:00 AM đến 8:00PM giúp cho hành giả công phu liên tục không gián đoạn. Chúng tôi nhận thấy mặc dù thời buổi kinh tế khó khăn có nhiều bạn thường xuyên ghé lại thiền đường tọa thiền những giờ nghỉ, giờ đi làm sớm, hoặc giờ tranh thủ về nhà sớm đều ghé lại tu tập cùng đại chúng, đây thực sự là một khích lệ lớn lao cho chúng tôi. Chúng tôi mong rằng từ nay tất cả các bạn đồng tham hãy cố gắng thường xuyên về TĐ dụng công cho chính mình và đồng thời cũng sách tấn các bạn đồng tham khác.

 

Thiền Đường 6 tháng qua cũng thường xuyên có nhiều khách và các bạn đồng tham đến từ các nơi trong nước và ngoài nước, về xin tạm trú để tu học thời gian ngắn hạn từ vài ngày đến vài tuần lễ. Hiện tại số nhân khẩu thường trú tại TĐ gồm có: Thầy Trụ Trì, ĐĐ Thích Nhuận Tín, ĐĐ Thích Trung Tông, thầy Thích Tâm Ngoạn, cô Truyền Hiếu, ngoài ra còn có sư cô Thích nữ Phước Chánh mỗi cuối tuần đến TĐ dự thất từ thứ sáu đến sáng thứ Hai.

 

Phần thăm bịnh: BTS và các bạn đồng tham trong TĐ vẫn thường xuyên đến thăm hỏi và động viên các bạn đồng tham bị bịnh nặng và già yếu tham thiền như bác Tâm Ngọc, bác Pháp Hồng. (Xin lưu ý các bạn đồng tham nào nếu biết có bạn đồng tham nào bịnh hoặc yếu thì báo về TĐ và BTS để chúng tôi sắp xếp đến động viên thăm viếng).

 

Thời gian qua chúng ta đã vắng đi một bạn đồng tham khả ái đó là Truyền Thạnh. Chúng tôi đã cố gắng động viên anh an tịnh giữ pháp môn, công phu cho đến lúc lâm chung, và từ lễ tang cho đến các thất tuần, đi rải tro, luôn cả đến 100 ngày mất của Truyền Thạnh các bạn đồng tham đến trợ niệm/trợ tham rất đông. Trong lần rải tro cho Truyền Thạnh, gia đình Trường cũng quyết định cùng rải tro cho bác Truyền Phương.

 

Theo tinh thần buổi họp bán niên và bầu cử BTS tháng 1/2015, cô Pháp Ngọc (Ngà Phạm) phụ tá thủ quỷ cho Truyền Thạnh, nay cô chính thức đảm nhiệm chức vụ thủ quỷ cho Hội Từ Ân Thiền Đường.

 

Việc chuẩn bị kỳ thiền thất và ngày húy nhật tưởng niệm Sư Phụ: Xin mời các bạn đồng tham cố gắng về thiền đường họp trong ngày chủ nhật 13/12/2015 lúc 2:00PM, để bàn công việc và phân công tác.

 

   *   Về phần đóng góp ý kiến cho buổi họp khoáng đại hội viên bán niên, xin quý vị đóng góp ý kiến xây dựng. Mọi thư từ ý kiến xin gởi về TĐ trước ngày thiền thất 8/1/2016.

 

Thay mặt Ban Trị Sự
Tỳ Kheo Thích Minh Ngọc